Till dig som jobbar med hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt eller bredband på kommunal nivå

Den 27:e oktober på Norra Latin (City Conference Centre) kommer en konferens ordnas med fokus på bredband i kommuner. Bakom inbjudan står IT-minister Anna-Karin Hatt. Under dagen medverkar representanter från kommuner, operatörer och myndigheter.

  • Anmälan skickas till bredbandsforum@pts.se senast 2011-10-06.
  • Deltagande är gratis men antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.
  • Uppge namn, kontaktuppgifter, titel/funktion samt önskemål om ev. specialkost.
  • En avgift på 800 kr debiteras anmälda personer som uteblir, om inte ersättare har anmälts.

För Sveriges kommuner är den framtida utveckling och möjligheten att skapa tillväxt redan idag beroende av tillgång till elektronisk infrastruktur. Mellan olika kommuner och landsändar finns dock stora skillnader i såväl stillgång som kvalitén på bredbandsnäten. Detta riskerar att hämma utvecklingen och att vissa kommuner kan komma att hamna på efterkälken.

En viktig framgångsfaktor för att Sverige sedan IT-boomen vid milleniumskiftet kunnat dra nytta av elektroniska tjänster har varit ett aktivt engagemang från Sveriges kommuner. I takt med att marknaden mognat har rollen för kommunerna delvis förändrats. Vad kan kommunerna göra för att snabbt dra nytta av de möjlighet digital kommunikation via bredband innebär.

Vid frågor kontakta Mattias Svanold, 073- 644 55 24, mattias.svanold@pts.se

Arrangör av konferensen är Bredbandsforum.

Program för dagen finns här