Trafikverket ICT kvar inom Trafikverket

Publicerad 2012-06-20

Trafikverket ICT blir kvar som en resultatenhet inom Trafikverket. Det beslutade Trafikverkets styrelse på måndagen.

Tidigare har en marknadsanalys, en så kallad RFI, genomförts, där externa företag fick ange sitt intresse för att ta över ICT:s verksamhet och andra it-tjänsteleveranser inom Trafikverket.

Trafikverket bedömder dock att det är bäst att behålla ICT och istället konkurrensutsäta Trafikverkets behov av it- och telekomleveranser. För Trafikverket ICT:s del innebär detta att verksamheten fortsätter som tidigare 

Trafikverket har ett av Sveriges största fiberoptiska nät med ett rikstäckande system av master samt infrastruktur för trådlös dataöverföring.