Två tredjedelar har tillgång till snabbt bredband

Publicerad 2016-03-17

Utbyggnaden av bredband i Sverige går framåt, och två tredjedelar av alla hushåll och företag i Sverige har nu tillgång till snabbt bredband. Utanför tätort och småort är utvecklingen snabbast, där har antalet hushåll och företag med snabbt bredband ökat med 8 procentenheter på ett år.

Två tredjedelar av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2015. Andelen har ökat med sex procentenheter på ett år. Snabba mobila bredbandsnät täcker nu 77 procent av Sveriges yta. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapporter PTS bredbandskartläggning 2015 och Mobiltäckning 2015.

Skälet till att allt fler har tillgång till 100 Mbit/s är att utbyggnaden av fibernät fortsätter i hög takt. 61 procent av hushållen hade tillgång till fiber, vilket är en ökning med sju procentenheter på ett år. Fiberutbyggnaden sker nu i stort sett uteslutande till villor och kartläggningen visar att en tredjedel av villorna i Sverige nu är anslutna.

Fibertillgången är störst i tätbebyggda områden, men tillväxten är snabbast utanför tätort och småort där 21 procent av hushållen har tillgång till fiber, en ökning med åtta procentenheter på ett år. En viktig anledning till den goda utvecklingen är det statliga bredbandsstödet som riktar sig till just dessa områden.

Läs rapporterna på PTS webbplats: