Uppdaterad guide för fiberföreningar

Publicerad 2013-08-27

Den praktiska guiden som ger organisatoriska råd för byalag i färd med att bygga bredband har nu utökats och uppdaterats. Resultatet är enastående. 

Coompanions gudie för fiberföreningar var när den lanserades ett välkommet bidrag för byalag. Guiden gav en pedagogisk översikt av hur en fiberförening, det vill säga ett byalag i färd med att bygga bredband bör organiseras för att få en bra juridiska och praktisk grund för sitt arbete. Många problem och utmaningar har kunnat hanterats tack vare handboken Innehållet fungerar inte minst som ett utmärkt komplement för ”Bredband på landsbygden”, dvs  den översikt med folklig framtoning som Bredbandsforum gett ut. 

Den nya versionen av handboken bär samma faktamässiga upplägg som tidigare versioner, men har dessutom kompletterats och förtydligast. Bland nyheterna märks:

  • genomförande av samråd för naturmiljö
  • uppbyggnad av ett bredbandsnät och utrustning
  • stadgar när medlemmar vill lämna en ekonomisk förening
  • överlåtelse av nät på affärsmässiga grunder
  • stödvillkor

Ladda ner handboken här

Ladda ner "Bredband på landsbygden" här