Uppdaterad handbok för fiberföreningar

Publicerad 2015-09-21
Den praktiska guiden Fiberhandboken som ger organisatoriska råd för byalag i färd med att bygga bredband har nu utökats och uppdaterats.

Coompanions gudie för fiberföreningar ger en pedagogisk översikt av hur en fiberförening i färd med att bygga bredband bör organiseras för att få en bra juridisk och praktisk grund för sitt arbete. Många problem och utmaningar har kunnat hanterats tack vare handboken.

Den nya versionen av handboken bär samma faktamässiga upplägg som tidigare versioner, men har kompletterats och förtydligast. De ändringar som är gjorda sedan sist är främst anpassning och redigering av texter och bilagor. Hela handboken är genomarbetad på nytt och Coompanion har försökt anpassa den efter goda exempel som finns ute i verkligheten. Viktiga dokument som stadgar, anslutningsavtal och markupplåtelseavtal har också förbättrats och  det finns även ett överlåtningsavtal av andel för de som säljer sina fastigheter. Samtliga avtal och stadgar finns i redigerbart format att ladda ner.

Fiberhandboken version 2.0 och redigerbara mallar finns att ladda ner här:

www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/Informationsmaterial/