Uppdatering om stödläget från Jordbruksverket

Publicerad 2016-12-09

Jordbruksverket har publicerat data om hur arbetet med stödansökningar från bredbandsprojekt fortlöper.

Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet ska granska landsbygdsprogrammets genomförande och ta fram lägesrapporter. Höstens första lägesrapport publicerades i november och innehåller flera viktiga fakta om ansökningar från bredbandsprojekt:

  • 298 bredbandsprojekt är beviljade
  • 1,9 miljarder kr av 3,25 miljarder har nu beviljats i stöd
  • 6,8 miljoner kr har betalats ut
  • 308 bredbandsprojekt har fått avslag

Enligt Jordbruksverket finns ytterligare ca 600 ansökningar i systemet som ännu inte godkänts eller fått avslag.

Läs mer i lägesrapporten på Jordbruksverkets webbplats: http://www.jordbruksverket.se/download/18.4edad6ff1581ab6b643f0fd6/1478105366728/L%C3%A4gesrapport+oktober+2016.pdf