Vad kan vi förvänta oss av bredband i Sverige?

Bredbandsforum initierar nu en öppen diskussion om innebörden i bredband och målet om "digitala samhällstjänster som omfattar alla". Detta görs genom att ställa två frågor:

* Vilken typ av användningsområden kan vi förväntar oss ska fungera för alla (vad är en digital samhällstjänst)

* Vilken typ av användningsområden förväntar vi oss ska fungera för en bredbandsanslutning på 100 Mbit/s?

Välkommen att bidra till diskussionen:

Bredbandsforums diskussionsforum

Bredbandsforum har tagit fram ett diskussionspapper som fungerat som underlag till ett seminarium som samlade ett trettiotal inbjudna experter och intressenter.

Diskussionen på seminariet visade på den mångfald av perspektiv som finns i frågan och att den inrymmer många dimensioner. Med utgångspunkt från detta och de tankar och ideer som framfördes initierar nu Bredbandsforum en diskussion om funktionalitet och vad bredband egentligen är.