Välförtjänt pris till fiberföreningarna i Västra Götaland

Publicerad 2014-04-09

Bredbandsföreningen Great har sedan fyra år tillbaka delat ut ett pris kallat ”Årets Great-initiativ”. Priset ska premiera de som gör något positivt för Bredbandsutvecklingen i Västra Sverige. Årets pris går till fiberföreningarna i Västra Götaland och mottogs av representanter från kommuner och byanät i regionen.

Motivering för 2013 års pristagare är;

”De har arbetat fruktansvärt mycket, tusentals timmar per styrelse, under svåra och ibland oklara krävande regelverk. De fiberföreningar som fått OK under bara 2013 kommer att bygga ca 600-700 mil fibernät för drygt 500 mkr till ca 18.000 hushåll.

Varje projekt tar ca 2-2,5 år från start till mål där diskussioner skall föras med Länsstyrelse, Trafikverk, Sveaskog, Lantmäteri, kommun, alla grannar i området,. Man skall upphandla grävare, systemleverantör och tjänsteleverantör etc enligt de ”offentliga principerna”. Och de betalar i VG-län ca 70 % av totalsumman själva. Fantastiskt arbete läggs ned från föreningarnas sida.

Detta är oerhört stora investeringar som skapar tillväxt, arbetstillfällen, levande landsbygd och innovation utöver möjlighet till minskad pendling, distansutbildning etc. Detta arbete kommer dessutom att påverka och stimulera tätorternas efterfrågan av fiberutbyggnad”

Tidigare pristagare har varit:

2010 – ByNet

2011 – Förvaltnings AB Framtiden

2012 – Västra Götalands regionala utvecklingsnämnd

Läs mer: http://great-it.se/category/arets-great-initiativ/