Vem ska äga bredbandsnäten på landsbygden?

Stöd till bredband på landsbygden utformades med ett underifrånperspektiv. Byalag och lokala utvecklingsgrupper ställdes i förgrunden för att identifiera behov och ta initiativ.

Med ägande av bredbandsnät följer också ansvar för att förvalta investeringarna på ett effektivt sätt. Utan en kompetent förvaltning finns det risk för att bredbandet läggs ner om stödmottagaren inte har kapacitet att förvalta det.

Flera stödmottagare efterfrågar möjliga lösningar när de själva inte har kapacitet att förvalta investeringen. Jordbruksverket har tagit fram förslag på lösningar i samarbete med PTS.

Förslagen kan läsas här