PTS nya informationsmaterial om fördelarna med en bredbandsuppkoppling

Publicerad 2018-01-17

Idag publicerade PTS (Post- och telestyrelsen) en film och en broschyr om nyttan med bredbandstjänster av olika slag. I filmen besöker man hushåll i olika delar av Sverige använder sin bredbandsuppkoppling i vardagen. Broschyren innehåller information om fördelarna med en snabb och säker uppkoppling, och ger vägledning för den som funderar på att skaffa bredband.

På PTS webbplats kan du läsa mer om informationsmaterialet.