Bredbandskoordinatorerna i Örebro, Västmanland och Värmlands län hälsar alla välkomna på PTS första kommunutbildning som hölls i Örebro den 19 oktober i år.

PTS utbildar kommunala bredbandssamordnare i bredbandsfrågor

Publicerad 2017-11-16

Post- och telestyrelsen (PTS) har startat en utbildning som riktar sig till kommunala bredbandssamordnare i landet. Insatsen är en del i myndighetens arbete med att främja bredbandsutbyggnaden i Sverige. Hittills har två utbildningstillfällen genomförts för kommuner inom fyra av våra län.

Syftet med utbildningen är att stödja kommunala bredbandssamordnare genom att öka deras kunskap i bredbandsfrågor. Arbetet med samordnarna medför också att PTS får möjlighet till ökad kontaktyta mot regional och lokal nivå – något som kan skapa bättre förståelse för de olika utmaningar som kommunerna ställs inför i bredbandsutbyggnaden.

De regionala bredbandskoordinatorerna stödjer PTS med att samla och bjuda in kommuner till utbildningen. Planen är att kommunerna inom samtliga län ska vara utbildade senast hösten 2018. Hittills har PTS utbildat kommunerna länsvis inom Örebro, Värmland, Västmanland och Skåne vid två tillfällen – med gott betyg från kommunerna!

Här kan du läsa mer om kommunutbildningen.

 

Bilden: Bredbandskoordinatorerna i Örebro, Västmanland och Värmlands län hälsar alla välkomna på PTS första kommunutbildning som hölls i Örebro den 19 oktober i år.