Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige

Publicerad 2016-12-18

Söndagen den 18 december presenterade digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens nya bredbandsstrategi. Den nya strategin sträcker sig fram till 2025 och innehåller mer ambitiösa mål om täckning och hastiget.

I regeringens nya bredbandsstrategi finns tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är att,

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Så här definierar regeringen målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredand" till 2025:

  • 98 procent av befolkningen har då bredband om minst 1 Gbit/s. Det är tio gånger snabbare än målet i den förra bredbandsstrategin och ett mål som tar höjd för den utveckling digitaliseringen för med sig.
  • 1,9 procent har minst 100 Mbit/s. I de allra flesta fall är detta hushåll som idag har 4G som bästa alternativ och som ligger långt ut i glesbygden. 100 Mbit/s ger en uppkoppling som är ca fem gånger snabbare och innebär en avsevärd uppgradering.
  • 0,1 procent har minst 30 Mbit/s. Dessa ca 10 000 personer bor normalt sett mycket avlägset och saknar ofta tillgång till 4G. De är i dagsläget hänvisade till det statliga åtagandet om 1Mbit/s, vilket i princip innebär att de inte kan ta del av varken privata eller offentliga tjänster på nätet. Genom målet om 30 Mbit/s får de en bredbandsuppkoppling som är 30 gånger snabbare än dagens åtagande. Det kommer för många innebära en väsentligt ökad livskvalitet och förenkla ett aktivt samhällsdeltagande.

Under morgondagen planerar regeringen att besluta om och offentliggöra själva dokumentet, och vi återkommer med mer information om hur den nya strategin kommer påverka Bredbandsforums arbete för bredband i hela Sverige.

Ta del av digitaliseringingsministerns presentation av den nya bredbandsstrategin på regeringen.se.