Svenska bredbandspriser ligger väl till i internationell jämförelse

Publicerad 2017-02-13

PTS analyserar varje år prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband. I årets jämförelse kosntaterar myndigheten att de svenska telekompriserna är fortsatt konkurrenskraftiga.

I jämförelsen analyseras priserna både på fast bredband och mobilt bredband. När det gäller fast bredband så är det billigaste svenska rikstäckande erbjudandet på fast bredband med 100 Mbit/s låg på 324 kronor per månad, och var sjunde billigast bland 15 jämförda länder. Om lokala abonnemang inkluderas i jämförelsen var Sverige näst billigast, med abonnemang som kostade 200 kronor per månad.

När det gäller mobilt så hade Sverige det näst billigaste mobilabonnemanget med minst 100 samtal, 140 sms och 2 Gbyte data till priset 145 kronor per månad. Endast Finland hade ett billigare sådant abonnemang bland de 15 jämförda länderna. Om man jämför priser för svenska mobilabonnemang har de lägsta priserna sjunkit mellan 2015 och 2016 i flera datamängdskategorier.

Priserna per Gbyte och månad skiljer sig också mycket mellan de svenska abonnemangen. Billigast var ett abonnemang med mycket inkluderad data (100 Gbyte) som kostade 5 kronor/Gbyte medan ett abonnemang där endast 1 Gbyte ingår var dyrast och kostade 229 kronor/Gbyte.

Det är mycket positivt att de svenska priserna för mobiltelefoni och bredband är konkurrenskraftiga jämfört med vår omvärld och att vi har ett brett tjänsteutbud. Vår prisrapport visar också att det kan finnas pengar att spara för konsumenter och fastighetsägare genom att vara aktiv och då och då se över abonnemang och avtal, samt undvika långa bindningstider, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Ladda ned rapporten på PTS webbplats

Själva statistiken finns tillgänglig i PTS statistikportal.