Sveriges nya Bredbandsstrategi – Specialnummer av Bredbandsforums Nyhetsbrev

Publicerad 2017-02-16

I februari 2017 publicerade Bredbandsforums kansli ett specialnummer av Bredbandsforums nyhetsbrev. I specialnumret gör Bredbandsforums kansli en djupdykning i Sveriges nya bredbandsstrategi. Vi sammanfattar och analyserar strategins innehåll och reflekterar över dess betydelse för bredbandsutbyggnaden i Sverige.

Specialnumret innehåller följande artiklar:

  • Peter Eriksson har ordet
  • Nya mål för hela Sverige
  • Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna
  • Kommunernas roll i bredbandsstrategin
  • Reflektion från Svenska Stadsnätsföreningen
  • Post- och telestyrelsens viktiga uppdrag
  • Bredbandsutbyggnad på landsbygden
  • Reflektion från IT&Telekomföretagen
  • Mobilitet och trådlösa tekniker
  • Framtidssäkra bredbandsnät

Läs specialnumret av Bredbandsforums nyhetsbrev – februari 2017

Specialnumret finns också att läsa direkt på webbplatsen: www.bredbandsforum.se/nyhetsbrev/specialnummer