Undersökning om Sveriges stadsnät

Publicerad 2017-03-13

Svenska Stadsnätsföreningens (SSNf) rapport Stadsnätsundersökningen visar att Stadsnäten fortsätter att ansluta allt fler hushåll och att stadsnäten i dag står för cirka hälften av alla fiberanslutningar i Sverige.

I SSNfs Stadsnätsundersökning 2016 finns intressant statistik och fakta om Sveriges stadsnät. Enligt undersökningen ökar stadsnätens investeringar stadigt, från 2,7 miljarder kronor 2015 till att prognosen för 2016 är att investeringarna kommer att uppgick till 3,2 miljarder kronor. Stadsnäten investerar enligt undersökningen främst i att förse villor med fiber.

Majoriteten av Sveriges stadsnät, 92 procent, drivs i kommunal regi och vanligast är att stadsnäten drivs som kommunala aktiebolag. Det kommunala bolaget är antingen en del av ett energibolag eller ett eget stadsnätsbolag.

94 procent av stadsnäten erbjuder grossistprodukten svartfiber och mer än 60 procent erbjuder kapacitetsprodukter till operatörer och tjänsteleverantörer. 96 procent av stadsnäten erbjuder ett öppet nät där tjänsteleverantörerna kan hyra in sig och erbjuda sina tjänster till hushåll och företag.

Läs mer på SSNfs webbplats: http://ssnf.org/stadsnatsundersokningen