Uppkopplad! – Nationell bredbandskonferens i Lycksele

Publicerad 2017-09-08

Spara datumet 30-31 januari 2018 för nästa års nationella bredbandskonferens, arrangerad av Region Västerbotten i samarbete med Bredbandsforum och PTS.

Konferensen Uppkopplad! är tänkt att ge svar på frågan om vi är redo för den digitala omvandlingen. Den kommer visa på goda exempel från glesbygden och hur vi kan samarbeta i framtiden.

Talar gör bland andra digitaliseringsminister Peter Eriksson, Post- pch telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom, skidskyttekungen Björn Ferry och världsmästarinnan i armbrytning Heidi Andersson.

Region Västerbotten kommer också presentera Glesbygdsmedicinsk centrum och EU-projektet Digitala servicecentra.

Konferensen äger rum den 30-31 januari 2018. Läs mer i konferensens Save-the-date samt på Region Västerbottens webbplats: www.regionvasterbotten.se/it/digitalisering