Landsbygdsgruppen (AG XVI)

Bredbandsforums arbetsgrupp för ett helt uppkopplat Sverige – oavsett var man bor eller verkar

Det finns många utmaningar på vägen till att nå regeringens mål om bredband till alla – framför allt på landsbygden. Relativt få människor ska dela på kostnaderna för utbyggnaden, och det kan vara långt till befintliga noder och nät. Bredbandsforums Landsbygdsgrupp har under hösten och vintern 2017-2018 identifierat de utmaningar som fördröjer utbyggnaden. Slutsatsen är att fler aktörer behöver prioritera landsbygden tydligare i frågor om bredbandsutbyggnad. Särskilt viktigt är det offentliga ledarskapet – på lokal, regional, och nationell nivå. Gruppen har nu lämnat ett antal förslag fördelat på fyra områden, som visar hur olika aktörer bättre kan underlätta för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Gruppen leddes av Mikael Ek, Vd för Svenska Stadsnätsföreningen och ledamot av Bredbandsforums styrgrupp, och arbetade under perioden juni 2017 - februari 2018.

Läs arbetsgruppens slutrapport

Läs bilagor 1-6 till arbetsgruppens slutrapport 

Läs bilaga 7 till arbetsgruppens slutrapport – Goda exempel för bredbandsutbyggnad på landsbygden

Ta del av goda exempel på Bredbandsforums webbplats:


 

Ta del av arbetsgruppens direktiv

Se presentation från arbetgsgruppens första möte 22/8-2017

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens första möte 22/8-2017 

Se prioriterade frågor från arbetsgruppens första möte 22/8-2017

Se underlag för arbetsgruppens andra möte 27/9-2017

Se presentation från arbetsgruppens andra möte 27/9-2017

Se underlag för möte med referensgruppen 29/9-2017

Se presentation från möte med referensgruppen 29/9-2017

Se underlag för mötet med arbetsgruppen 31/10-2017

Se presentation från mötet med arbetsgruppen 31/10-2017

Inom arbetsgruppen ingår:

Bynet
Hela Sverige ska Leva 
LRF 
Tillväxtverket 
PTS 
Svenska stadsnätsföreningen
Jordbruksverket
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Region Halland
Småkom
Region Västerbotten
Utsikt bredband
Skinnskattebergs kommun
Telenor 
Skanova

Kopplat till arbetsgruppen finns också en referensgrupp
Föreningen trådlös bredbandsinfrastruktur
IT Norrbotten
Nils Gunnar Bilinger
Landsbygdskom. huvudsekreterare
Rala
Eltel