Bredband till Villa

Snabbt bredband till villa – varför är det viktigt för dig?

Framöver kommer vi använda bredbandsnäten på många fler sätt än vi gör idag. Redan nu använder vi bredband för att exempelvis titta på film, arbeta på distans och för att få hemsjukvård.  Den här guiden har tagits fram av bredbandsforums Villagrupp för att ge svar på vanliga frågor som villahushåll ställer sig i valet att ansluta sig till fiber eller inte.

Vägledningen hjälper dig att

  1. avgöra vilket bredband ditt hushåll behöver
  2. se vilka tekniker som motsvarar dina behov
  3. veta vad du bör tänka på vid köp av bredbandsanslutning

Vägledningen kan också hjälpa dig som bor nära ett hus som har fiber och också vill ansluta dig, eller om du bor på landsbygden och vill starta eller ansluta dig till ett byanät, se mer information på Byanätsforums hemsida.

Här finns det annan bra information för dig som ska välja bredbandslösning till hemmet:

Vilket bredband behöver mitt hushåll?

Vilken teknik motsvarar mina behov?

Vanliga frågor vid köp av bredbandsanslutning

Faktablad om bredband till villa