Bredbandsstrategi för Sverige

Regeringens politik för bredband presenteras i Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi. Strategin lyfter betydelsen av att använda av teknikens möjligheter för att nå övergripande politiska mål, slår fast mål för bredbandsutbyggnaden, behandlar roller för att nå dessa mål och presenterar insatsområden och åtgärder.