Digital agenda för Sverige

Publicerad 2012-05-30

I oktober 2011 presenterade regeringen It i människans tjänst – En digital agenda för Sverige. Där lanserades målet att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Den digitala agendan sätter upp mål och samlar utmaningar för regeringens alla politikområden. Medel för att uppnå strategins syfte finns dels på näringsdepartementet men är också fördelade på andra departement i olika satsningar.

Den digitala agendan prioriterar fyra strategiska områden som utgår från användarens situation:

  • lätt och säkert att använda att kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen som privatperson, företagare eller anställd.
  • tjänster som skapar nytta – att kunna erbjuda användaren ett stort och varierat utbud av attraktiva och lättanvända digitala tjänster.
  • det behövs infrastruktur - grundläggande infrastruktur med väl fungerande och tillförlitliga elektroniska kommunikationer.
  • it:s roll för samhällsutvecklingen - den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och -strukturer i Sverige och globalt.

Inom varje strategiskt område finns flera underområden som representerar de sakfrågor som regeringen arbetar aktivt med. Inom varje område beskrivs tydliga ambitioner, strategiskt viktiga utmaningar och konkreta insatser.